Selecteer een pagina

Luisterhuis

Wil je in een vertrouwelijk gesprek je hart luchten?
Met iemand praten over zingeving? Weet je welkom in het Luisterhuis!

Lezingen/workshops

Expertise

Dankbaarheid

Liefde

Rouw

Stervensbegeleiding

Geestelijke zorg

Zingeving

Leven vanuit waarden

Omgaan met tegenslag

Creatieve geloofsvormen

Levensvragen

Onvervulde verlangens

Identiteitsvraagstukken